Đăng ký thành viên

Bạn có thể sử dụng tài khoản để đăng ký thành viênsau khi đồng ý với Điều khoản sử dụng và Điều khoản thu thập và xử lý thông tin cá nhân.

Thông tin thành viên

회원인증

회원인증
회원인증 필수

회원정보

회원정보
이름 필수
휴대전화 필수

  • 인증번호가 발송되었습니다.
  • 인증번호를 받지 못하셨다면 휴대폰 번호를 확인해 주세요.
인증번호
이메일 필수

일반전화 필수
생년월일 필수 Năm Tháng Ngày
성별 필수
결혼기념일 필수 Năm Tháng Ngày
지역 필수
평생회원
  • 평생회원으로 가입하시면 SMD2BOX 회원 탈퇴시까지는 휴면회원으로 전환되지 않으며, 고객님의 개인정보가 탈퇴시까지 안전하게 보관됩니다.
  • 지금 평생회원으로 가입하시면 쿠폰혜택을 드립니다. (쿠폰혜택을 받으신 경우, 3개월간 평생회원을 유지하셔야 합니다.)

(Đồng ý toàn bộ bao gồm sự đồng ý với thông tin bắt buộc và tùy chọn.)

Đồng ý nhận tin quảng cáo (Lựa chọn)

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Trang mua sắm onlineĐiều 1 (Mục đích)

Mục đích của Điều khoản sử dụng này là để làm rõ các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người dùng (được định nghĩa bên dưới) và Trang mua sắm online khi sử dụng dịch vụ liên quan đến Internet (sau đây gọi là “dịch vụ”) được cung cấp bởi [Tên công ty] (sau đây gọi là “Trang mua sắm”) được vận hành bởi [Tên công ty].


※「Điều khoản này cũng sẽ được áp dụng đối với thương mại điện tử được sử dụng thông qua máy tính cá nhân được kết nối mạng, v.v nếu không trái với nguyên tắc áp dụng.」


Điều 2 (Định nghĩa)

① “Trang mua sắm” có nghĩa là một địa điểm kinh doanh ảo được thiết lập bởi [Tên công ty] để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ (sau đây gọi là “sản phẩm”) cho Người dùng bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin và truyền thông như máy tính để mua bán sản phẩm cũng như để quản lý Trang mua sắm.

② “Người dùng” có nghĩa là tất cả Thành viên và người dùng không phải là Thành viên (Khách) có thể truy cập vào Trang mua sắm, sử dụng dịch vụ do Trang mua sắm cung cấp theo Điều khoản này.

③ “Thành viên” là người đã đăng ký làm thành viên của Trang mua sắm và có quyền liên tục sử dụng các dịch vụ do Trang mua sắm cung cấp.

④ “Khách” là người sử dụng dịch vụ do Trang mua sắm cung cấp mà không đăng ký thành viên.


Điều 3 (Quy định, Giải thích và Sửa đổi Điều khoản)

① Trang mua sắm sẽ thông báo các thông tin sau trên màn hình dịch vụ (trang chủ của Trang mua sắm) để Người dùng có thể dễ dàng nhận biết, bao gồm nội dung Điều khoản, tên công ty, tên CEO, địa điểm văn phòng và địa chỉ (bao gồm cả nơi xử lý khiếu nại của người tiêu dùng), số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử, mã số đăng ký kinh doanh, khai báo kinh doanh điện tử, người chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân, v.v. Tuy nhiên, Người dùng có thể đọc chi tiết nội dung Điều khoản tại Trang mua sắm.

② Trang mua sắm cung cấp các thông tin quan trọng như hủy đăng ký, trách nhiệm vận chuyển, điều kiện hoàn tiền, v.v của Điều khoản trên giao diện Trang mua sắm để Người dùng hiểu đầy đủ nội dung Điều khoản trước khi đồng ý sử dụng dịch vụ.

③ Trang mua sắm có thể sửa đổi các Điều khoản này trong phạm vi không vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Bộ luật dân sự, Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 05 năm 2013 về thương mại điện tử, Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 05 tháng 12 năm 2014 về quy định quản lý website thương mại điện tử, Thông tư số 59/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động và các luật, quy định, thông báo công khai có liên quan khác.

④ Trong trường hợp sửa đổi Điều khoản, Trang mua sắm sẽ thông báo ngày có hiệu lực và lý do sửa đổi cùng với phiên bản hiện tại của Điều khoản trên trang khởi động của Trang mua sắm ít nhất 7 ngày trước khi thay đổi có hiệu lực; nếu nội dung thay đổi trong Điều khoản gây bất lợi cho Người dùng, thời gian thông báo ít nhất phải là 30 ngày trước khi áp dụng. Trong trường hợp này, Trang mua sắm sẽ lập bảng so sánh rõ ràng về sự khác biệt trước và sau sửa đổi để Người dùng nắm rõ.

⑤ Khi Trang mua sắm thông báo về sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 ở trên nhưng Người dùng không thể hiện ý kiến của mình cho dù Trang mua sắm đã thông báo rõ ràng cho Người dùng rằng việc không thể hiện ý kiến được coi là sự đồng ý và chấp thuận Điều khoản được sửa đổi, thì có nghĩa là người dùng đã đồng ý với Điều khoản sửa đổi. Người dùng có thể chấm dứt Hợp đồng sử dụng nếu không đồng ý với Điều khoản được sửa đổi.

⑥ Các vấn đề không được đề cập và giải thích trong Điều khoản này sẽ được áp dụng theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Bộ luật dân sự, Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 05 năm 2013 về thương mại điện tử, Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 05 tháng 12 năm 2014 về quy định quản lý website thương mại điện tử, Thông tư số 59/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động, các luật, quy định và thông báo công khai có liên quan khác.


Điều 4 (Cung cấp và Thay đổi dịch vụ)

① Trang mua sắm thực hiện các công việc sau.

1. Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, thực hiện ký kết hợp đồng mua bán

2. Giao sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng mua bán được ký kết

3. Các công việc khác liên quan

① Trường hợp Trang mua sắm sửa đổi chi tiết dịch vụ với lý do không có sản phẩm hoặc thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm, thông báo sửa đổi sẽ được gửi ngay cho Người dùng theo địa chỉ đã đăng ký.

② Nếu không thực hiện đúng khoản trên, Trang mua sắm sẽ bồi thường thiệt hại cho Người dùng. Tuy nhiên, việc bồi thường sẽ không được áp dụng nếu Trang mua sắm chứng minh được là không có ý đồ xấu hoặc không có lỗi.


Điều 5 (Tạm dừng cung cấp dịch vụ)

① Trang mua sắm có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ khi xảy ra những vấn đề như có sửa chữa, kiểm tra, thay đổi, sự cố kỹ thuật, truyền thông bị gián đoạn, v.v liên quan đến thiết bị truyền thông thông tin như máy vi tính, v.v.

② Trang mua sắm sẽ bồi thường cho Người dùng hoặc bên thứ ba về thiệt hại phát sinh từ việc tạm thời dừng cung cấp dịch vụ do những vấn đề nêu trong Khoản 1. Tuy nhiên, việc bồi thường sẽ không được áp dụng nếu Trang mua sắm chứng minh được là không có ý đồ xấu hoặc không có lỗi.

③ Nếu việc cung cấp dịch vụ không khả thi do những nguyên nhân như thay đổi danh mục kinh doanh, từ bỏ kinh doanh hoặc sáp nhập/hợp nhất doanh nghiệp, Trang mua sắm sẽ thông báo cho Người dùng thông qua các phương thức được quy định tại Điều 8 và bồi thường theo các điều kiện ban đầu đã thỏa thuận giữa Người dùng và Trang mua sắm. Tuy nhiên, nếu Trang mua sắm không thực hiện các nội dung bồi thường cụ thể, điểm thưởng hoặc tiền tích luỹ của Người dùng sẽ được hoàn trả bằng hiện vật hoặc tiền mặt tương ứng với giá trị tiền tệ được sử dụng trong Trang mua sắm.


Điều 6 (Tư cách thành viên)

① Người dùng sẽ đăng ký thành viên bằng cách điền thông tin thành viên vào mẫu đăng ký của Trang mua sắm và đồng ý với các Điều khoản sử dụng.

② Trang mua sắm sẽ xét duyệt thành viên cho những người đăng ký theo Điều 6 Khoản 1 trừ những trường hợp sau.

1. Người đăng ký đã từng bị mất tư cách thành viên do những lý do được quy định tại Điều 7 Khoản 3 của Điều khoản này. Tuy nhiên, những người đã từng mất tư cách thành viên có thể đăng ký lại sau 3 năm kể từ ngày bị đóng tài khoản.

2. Cung cấp thông tin sai lệch, thiếu sót hoặc gây nhầm lẫn

3. Thời gian đăng ký thành viên kéo dài quá lâu do lỗi kỹ thuật của Trang mua sắm.

③ Ngày thành lập hợp đồng thành viên sẽ được tính từ thời điểm chấp thuận của Trang mua sắm được gửi tới Thành viên. Ngày ký kết Hợp đồng thành viên được tính là ngày Trang mua sắm gửi thông báo hoàn tất xét duyệt đăng ký tới Thành viên.

④ Nếu có sự thay đổi trong thông tin đã đăng ký, Thành viên phải thông báo cho Trang mua sắm về sự thay đổi bằng cách sửa hồ sơ Thành viên trong khoảng thời gian hợp lý.


Điều 7 (Hủy bỏ hoặc chấm dứt tư cách thành viên)

① Thành viên có thể yêu cầu Trang mua sắm hủy bỏ tư cách thành viên (đóng tài khoản) bất cứ lúc nào và Trang mua sắm phải xử lý ngay khi nhận được yêu cầu đóng tài khoản.

② Trong các trường hợp dưới đây, Trang mua sắm có thể hạn chế hoặc hủy bỏ tư cách thành viên:

1. Đăng ký thành viên bằng thông tin sai lệch.

2. Thành viên không thanh toán các khoản nợ có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Trang mua sắm, ví dụ như mua sản phẩm tại Trang mua sắm.

3. Có hành vi gây ảnh hưởng tới an toàn sử dụng thương mại điện tử khi sử dụng thông tin của người khác để truy cập Trang mua sắm hoặc đánh cắp thông tin.

4. Sử dụng Trang mua sắm với mục đích trái pháp luật, không tuân thủ Điều khoản này, đi ngược lại các tiêu chuẩn đạo đức và chuẩn mực chung.

③ Sau khi Trang mua sắm giới hạn hoặc tạm dừng hoạt động với tư cách thành viên, nếu Thành viên lặp lại nhiều lần hành vi vi phạm hoặc không đưa ra được lý do chính đáng trong 30 ngày, Trang mua sắm có quyền hủy tư cách của Thành viên bằng cách đóng tài khoản.

④ Khi Trang mua sắm chấm dứt tư cách thành viên, Hợp đồng thành viên sẽ hết hạn. Trong trường hợp này, Thành viên sẽ được thông báo và có cơ hội trao đổi với Trang mua sắm trước khi hết hạn thành viên ít nhất 30 ngày.


Điều 8 (Thông báo cho Người dùng)

① Thông báo được gửi đến Người dùng qua địa chỉ thư điện tử được Người dùng đồng ý nhận thông báo.

② Khi cần gửi thông báo cho nhóm Người dùng không xác định, Trang mua sắm có thể đăng thông báo công khai trên Trang mua sắm trong ít nhất một 1 tuần. Tuy nhiên, giao dịch có khả năng ảnh hưởng đến Người dùng đều phải được thông báo riêng.


Điều 9 (Đơn đặt hàng)

① Người dùng sẽ đặt mua sản phẩm thông qua một trong các phương thức sau hoặc phương thức tương tự được hướng dẫn trên Trang mua sắm, Trang mua sắm sẽ thông báo cho Người dùng về chi tiết đơn hàng.

1. Tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm

2. Nhập tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (hoặc số điện thoại di động), v.v của người nhận sản phẩm

3. Xác nhận các điều kiện hợp đồng cho từng sản phẩm, dịch vụ ví dụ như sản phẩm giới hạn trả hàng, chi phí vận chuyển hoặc chi phí lắp đặt, v.v và các thông tin liên quan khác

4. Đồng ý với các điều kiện và điều khoản; xác nhận hoặc từ chối các vấn đề tại Điểm 3 kể trên (ví dụ như sử dụng các ô chọn)

5. Kiểm tra đơn hàng và xác nhận hoặc đồng ý với thông tin xác nhận đơn hàng của Trang mua sắm

6. Tùy chọn phương thức thanh toán

② Trong trường hợp Trang mua sắm bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba, Trang mua sắm phải thông báo và được sự chấp thuận của Người dùng về việc 1) ai sẽ nhận thông tin cá nhân, 2) mục đích và việc sử dụng thông tin cá nhân, 3) các thông tin cá nhân sẽ được cung cấp và 4) thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân.

③ Trong trường hợp Trang mua sắm ủy thác cho bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân của Người dùng, Trang mua sắm phải thông báo và được sự chấp thuận của Người dùng về 1) thông tin của người được ủy thác xử lý thông tin cá nhân, 2) nội dung công việc được ủy thác xử lý thông tin cá nhân (áp dụng tương tự nếu chính sách thay đổi). Tuy nhiên, Trang mua sắm có thể không thông báo và bỏ qua bước này nếu đây là việc cần thiết để thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ và cải thiện sự tiện lợi cho Người dùng.


Điều 10 (Ký kết hợp đồng)

① Trang mua sắm có thể từ chối đơn hàng được thực hiện theo Điều 9 nếu xảy ra các tình huống dưới đây. Tuy nhiên, Trang mua sắm phải thông báo nội dung liệt kê bên dưới cho Người dùng trong trường hợp có hợp đồng với Người dùng, thất bại trong việc đạt được sự đồng ý của đại diện hợp pháp có thể cho phép Người dùng hoặc đại diện hợp pháp hủy hợp đồng.

1. Sử dụng thông tin sai lệch, viết thiếu thông tin hoặc có sai sót trong đơn đặt hàng.

2. Người dùng mua sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm theo pháp luật Việt Nam như đồ uống có cồn hoặc thuốc lá, v.v.

3. Đơn hàng gây ra trở ngại kỹ thuật lớn cho Trang mua sắm.

② Một hợp đồng được coi là đã được ký kết và thực thi khi số tiền của hợp đồng được chi trả và Trang mua sắm gửi xác nhận hoàn tất thanh toán cho Người dùng dưới dạng thông báo được quy định tại Điều 12 Khoản 1.

③ Xác nhận của Trang mua sắm sẽ bao gồm thông tin như xác nhận của Người dùng về đơn hàng, sản phẩm đặt hàng, thay đổi hoặc hủy đơn hàng, v.v.


Điều 11 (Phương thức thanh toán)

Các phương thức thanh toán có thể sử dụng để thanh toán sản phẩm hoặc dịch vụ của Trang mua sắm được nêu dưới đây (nếu phương thức đó khả dụng tại Việt Nam) với điều kiện là Trang mua sắm sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào khác cho việc thanh toán sản phẩm đối với phương thức thanh toán Người dùng đã chọn. Tuy nhiên, các khoản phí khác có thể được thu bởi ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có liên quan.

1. Các phương thức chuyển khoản như chuyển tiền qua điện thoại, internet banking và chuyển tiền qua email

2. Thanh toán bằng các loại thẻ như thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, v.v.

3. Gửi tiền qua sổ tiết kiệm trực tuyến

4. Thanh toán bằng tiền điện tử

5. Thanh toán khi nhận hàng

6. Thanh toán bằng điểm thưởng của Trang mua sắm bao gồm cả tiền tích lũy

7. Thanh toán bằng phiếu quà tặng có chữ ký của Trang mua sắm hoặc được Trang mua sắm công nhận

8. Thanh toán bằng phương thức thanh toán điện tử khác


Điều 12 (Thông báo xác nhận, thay đổi và hủy đơn hàng)

① Trang mua sắm sẽ gửi thông báo xác nhận đơn hàng cho Người dùng bao gồm các thông tin sau.

1. Danh sách các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Người dùng đã đặt mua, số lượng và giá của mỗi sản phẩm, tổng giá trị đơn hàng

2. Thời gian vận chuyển đơn hàng hoặc cung cấp dịch vụ

3. Thông tin liên hệ để Người dùng liên lạc về tình trạng thực hiện hợp đồng khi cần thiết

② Khi nhận được thông báo xác nhận đơn hàng, Người dùng cần kiểm tra xem có sự nhầm lẫn thông tin nào hay không; nếu có, Người dùng có thể yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng ngay lập tức và Trang mua sắm sẽ thực hiện yêu cầu đó kịp thời trước khi vận chuyển sản phẩm. Nếu việc thanh toán đã được thực hiện thì phải làm theo quy định tại Điều 15 (về việc hủy thanh toán).


Điều 13 (Cung cấp sản phẩm)

① Trừ khi có thỏa thuận riêng về ngày cung cấp sản phẩm, Trang mua sắm sẽ thực hiện các phương pháp cần thiết về sản xuất, đóng gói, v.v để sản phẩm có thể được giao trong vòng 7 ngày kể từ ngày Người dùng đặt hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp sản phẩm đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ, Trang mua sắm sẽ sắp xếp vận chuyển trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thanh toán một phần hoặc toàn bộ. Ngoài ra, Trang mua sắm cũng sẽ thực hiện các phương pháp phù hợp cho phép Người dùng kiểm tra việc cung cấp và quá trình vận chuyển sản phẩm.

② Trang mua sắm sẽ quy định hình thức vận chuyển, phí vận chuyển, thời gian vận chuyển tương ứng cho từng hình thức, giới hạn khu vực vận chuyển hoặc cung ứng dịch vụ (nếu có), v.v đối với sản phẩm được Người dùng đặt mua. Nếu thời gian vận chuyển vượt quá thời gian Trang mua sắm đã cam kết, Người dùng sẽ nhận được khoản bồi thường; tuy nhiên, việc bồi thường sẽ không được áp dụng nếu Trang mua sắm chứng minh được là mình không có ý đồ xấu hoặc không có lỗi.


Điều 14 (Hoàn tiền)

Nếu Trang mua sắm không thể giao hàng hoặc cung cấp sản phẩm mà Người dùng đã đặt hàng do không có sẵn, v.v, Trang mua sắm sẽ thông báo ngay cho Người dùng; nếu Người dùng đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ, Trang mua sắm sẽ hoàn trả số tiền hoặc có hành động cần thiết khác trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thanh toán.


Điều 15 (Hủy đơn hàng & trường hợp tương tự)

① Người dùng sẽ không có quyền yêu cầu trả lại hoặc đổi sản phẩm trong bất kỳ trường hợp nào sau đây khi đã nhận được sản phẩm.

1. Sản phẩm bị phá hủy hoặc hư hỏng do Người dùng gây ra (tuy nhiên, nếu bao bì, v.v. đã bị hư hỏng khi nhận hàng dẫn đến không thể kiểm tra sản phẩm bên trong, v.v, Người dùng được phép hủy đơn hàng ngoại trừ các trường hợp theo Điều 4 Khoản 2 của Điều khoản này).

2. Giá trị của sản phẩm bị giảm đáng kể do Người dùng đã sử dụng hoặc tiêu thụ một phần.

3. Giá trị của sản phẩm bị giảm đáng kể do thời gian, hoặc không thể bán lại.

4. Hư hỏng trên bao bì sản phẩm trong trường hợp sản phẩm đó có thể sao chép để tạo ra một sản phẩm tương tự.

② Ngoài các quy định tại Khoản 1, nếu nội dung của sản phẩm khác với thông tin ghi trên bao bì, thông tin quảng cáo sản phẩm hoặc điều kiện hợp đồng không được đáp ứng, Người dùng có thể hủy đơn hàng trong vòng 10 ngày sau khi nhận sản phẩm.


Điều 16 (Ảnh hưởng của Hủy đơn hàng)

① Trang mua sắm sẽ hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được hàng trả lại từ Người dùng. Nếu Trang mua sắm trì hoãn việc hoàn tiền cho Người dùng, Trang mua sắm phải trả lãi cho khoản chậm thanh toán theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán cho khoảng thời gian chậm thanh toán.

② Để hoàn trả số tiền nói trên, nếu Người dùng thực hiện thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử, Trang mua sắm sẽ yêu cầu bên cung cấp dịch vụ dừng hoặc hủy thanh toán nhanh nhất có thể.

③ Trong trường hợp hủy đơn, chi phí cần thiết cho việc trả lại sản phẩm sẽ do Người dùng chi trả. Trang mua sắm sẽ không yêu cầu Người dùng chịu phạt hoặc bồi thường vì lý do hủy đơn hàng. Tương tự như nội dung đã đề cập ở trên, nếu Người dùng hủy đơn hàng vì nội dung của sản phẩm khác với thông tin trên bao bì, thông tin quảng cáo hoặc điều kiện hợp đồng không được đáp ứng, các chi phí cần thiết cho việc hủy đơn hàng sẽ do Trang mua sắm chi trả.

④ Nếu phí vận chuyển sản phẩm do Người dùng chi trả, Trang mua sắm sẽ quy định rõ bên nào chịu chi phí hủy đơn hàng và thông báo cho Người dùng.


Điều 17 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

① Trang mua sắm thu thập lượng thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ khi thu thập thông tin cá nhân của Người dùng.

② Trang mua sắm không thu thập thông tin cần thiết để hoàn tất đơn hàng trước khi Thành viên đăng ký. Ngoại trừ trường hợp phải xác nhận hợp đồng mua bán trước khi chuyển sản phẩm để thực hiện nghĩa vụ theo các quy định liên quan.

③ Trang mua sắm sẽ thông báo cho Người dùng về mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng và phải được Người dùng đồng ý.

④ Trang mua sắm không sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập cho các mục đích khác ngoài mục đích đã quy định. Trong trường hợp có thêm mục đích khác (về việc sử dụng thông tin của Người dùng) hoặc có sự tham gia của bên thứ ba, Người dùng phải được thông báo và đồng ý trong suốt quá trình sử dụng/yêu cầu. Trường hợp ngoại lệ được thực hiện nếu có quy định khác trong điều khoản có liên quan.

⑤ Trang mua sắm bắt buộc phải có sự đồng ý của Người dùng theo Khoản 3 và Khoản 4, các thông tin gồm: Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân (tổ chức/bộ phận, tên và số điện thoại, địa chỉ liên lạc khác), danh tính của người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân, mục đích thu thập và sử dụng thông tin, các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba (mục đích sử dụng thông tin và nội dung thông tin sẽ được cung cấp) phải được ghi rõ trên Trang mua sắm hoặc thông báo để Người dùng nắm rõ và có thể hủy bỏ việc đồng ý bất cứ lúc nào.

⑥ Người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và sửa sai sót đối với thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào và Trang mua sắm có nghĩa vụ phải thực hiện các hành động cần thiết trong thời gian nhanh nhất có thể. Nếu Người dùng yêu cầu sửa sai sót, Trang mua sắm không được sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi sai sót được sửa.

⑦ Trang mua sắm sẽ giới hạn những người được quyền xử lý thông tin cá nhân của Người dùng để bảo vệ thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các thiệt hại do mất mát, trộm cắp, rò rỉ, cung cấp trái phép cho bên thứ ba, giả mạo thông tin cá nhân của Người dùng bao gồm thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, v.v.

⑧ Trang mua sắm hoặc bên thứ ba đã nhận được thông tin cá nhân từ Người dùng sẽ hủy thông tin đó ngay khi hoàn tất mục đích thu thập hoặc tiếp nhận thông tin cá nhân.

⑨ Trang mua sắm không được phép cài đặt nội dung xác nhận đồng ý thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân ở chế độ chọn trước khi đọc thông tin. Ngoài ra, Trang mua sắm sẽ nêu rõ các dịch vụ hạn chế khi Người dùng từ chối cung cấp thông tin cá nhân và sẽ không hạn chế hoặc từ chối cung cấp dịch vụ, như việc đăng ký thành viên với lý do Người dùng từ chối thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân khác với yêu cầu.


Điều 18 (Nghĩa vụ của Trang mua sắm)

① Trang mua sắm không được phép vi phạm các quy định và luật có liên quan, các nội dung trong Điều khoản này, cũng như chuẩn mực chung. Trang mua sắm sẽ nỗ lực tốt nhất để cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán và ổn định theo các nội dung trong Điều khoản này.

② Trang mua sắm sẽ thiết lập hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng (bao gồm thông tin tín dụng) để Người dùng có thể sử dụng dịch vụ internet một cách an toàn.

③ Trang mua sắm chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào của Người dùng do lỗi liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

④ Trang mua sắm sẽ không gửi email quảng cáo vì mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Người dùng.


Điều 19 (Nghĩa vụ đối với mật khẩu và ID của Người dùng)

① Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 17, Người dùng phải chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của mình.

② Người dùng không được để bên thứ ba sử dụng ID và mật khẩu của mình.

③ Khi Người dùng biết rằng ID và mật khẩu của mình bị đánh cắp hoặc có bên thứ ba sử dụng, Người dùng cần thông báo ngay cho Trang mua sắm và làm theo hướng dẫn của Trang mua sắm (nếu có).


Điều 20 (Nghĩa vụ của Người dùng)

Người dùng bị cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây.

1. Sử dụng thông tin sai lệch khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin.

2. Chiếm đoạt thông tin của người khác.

3. Thay đổi thông tin được tải lên Trang mua sắm.

4. Truyền tải hoặc công bố thông tin, v.v (ví dụ như chương trình máy tính, v.v) khác với yêu cầu của Trang mua sắm.

5. Vi phạm sở hữu trí tuệ của Trang mua sắm hoặc bên thứ ba ví dụ như vi phạm bản quyền.

6. Hành động gây tổn hại đến uy tín hoặc can thiệp vào công việc của Trang mua sắm và bên thứ ba khác.

7. Có hành vi tiết lộ hoặc công bố thông điệp, video, âm thanh thô tục, bạo lực hoặc bất kỳ thông tin nào khác trái với chuẩn mực chung hoặc quy định của Trang mua sắm.


Điều 21 (Mối quan hệ giữa các Trang mua sắm có liên kết)

① Nếu Trang mua sắm cấp trên (cho liên kết) và Trang mua sắm cấp dưới (nhận liên kết) được kết nối thông qua phương tiện siêu liên kết (hyperlink) (ví dụ: Các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn như ký tự, hình ảnh, hình ảnh động, v.v.), Trang mua sắm cho liên kết sẽ được ưu tiên trước và Trang mua sắm nhận liên kết sẽ được ưu tiên sau.

② Trang mua sắm cho liên kết không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào nếu đã thông báo trên trang chủ hoặc pop-up hiển thị tại thời điểm liên kết và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào của Người dùng liên quan đến các sản phẩm được cung cấp độc quyền bởi Trang mua sắm nhận liên kết.


Điều 22 (Quyền sở hữu bản quyền và Hạn chế Người dùng)

① Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung có bản quyền của Trang mua sắm thuộc về Trang mua sắm.

② Người dùng bị cấm sao chép, truyền bá, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc áp dụng phương thức tương tự khác đối với các thông tin, nội dung có quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Trang mua sắm hoặc sử dụng các thông tin đó với mục đích thu lợi nhuận, cho phép bên thứ ba sử dụng mà không có sự đồng ý trước của Trang mua sắm.

③ Trang mua sắm sẽ thông báo cho Người dùng nếu bản quyền thuộc về Người dùng đó theo Điều khoản.


Điều 23 (Giải quyết tranh chấp)

① Trang mua sắm sẽ thiết lập và điều hành bộ phận xử lý bồi thường thiệt hại để xử lý ý kiến hoặc khiếu nại hợp pháp của Người dùng và bồi thường thiệt hại.

② Trang mua sắm sẽ nhanh chóng xử lý khiếu nại hoặc ý kiến của Người dùng; tuy nhiên, nếu không có biện pháp xử lý nhanh, Người dùng sẽ được thông báo ngay lập tức về cơ chế và thời gian xử lý có liên quan.

③ Mọi tranh chấp về thương mại điện tử giữa Trang mua sắm và Người dùng sẽ được giải quyết theo nguyên tắc hoà giải và mang tính hợp lý trên phương diện thương mại. Nếu biện pháp hòa giải không thành công trong vòng 90 ngày kể từ khi một bên nhận được yêu cầu từ bên còn lại hoặc thời gian kéo dài lâu hơn so với thỏa thuận, các bên đồng ý để mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến giao dịch được đề cập tới tại văn bản này được xử lý và giải quyết bởi trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo các Quy tắc Trọng tài của VIAC (Quy tắc VIAC) có hiệu lực tại thời điểm xét xử, các quy tắc coi như được dẫn chiếu tại Điều khoản này. Địa điểm xét xử trọng tài là [Việt Nam]. Hội đồng bao gồm 1 trọng tài viên do các bên chỉ định.


Điều 24 (Áp dụng pháp luật và xử lý tranh chấp)

Luật pháp của Việt Nam sẽ được áp dụng cho tranh chấp thương mại điện tử giữa Trang mua sắm và Người dùng.

Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

SMD2BOX Đây là mẫu được cung cấp để giúp đỡ quý khách trong việc quản lý Trang mua sắm. Quý khách cần chỉnh sửa lại theo tình hình kinh doanh Trang mua sắm của mình. Trước khi áp dụng vào Trang mua sắm, xin vui lòng kiểm tra lại những hạng mục quản lý Trang mua sắm.

1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
a) Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ và quyết toán chi phí cung cấp dịch vụ
Cung cấp nội dung, mua và thanh toán, giao hàng và/hoặc gửi biên lai, xác danh tính khi giao dịch tài chính và dịch vụ tài chính
b) Quản lý thành viên
Xác thực danh tính theo việc sử dụng dịch vụ chế độ thành viên, nhận dạng cá nhân, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép của thành viên xấu, xác nhận quyết định gia nhập, xác minh độ tuổi, xác minh sự đồng ý của người đại diện hợp pháp khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 14 tuổi, xử lý khiếu nại, truyền đạt thông báo

2. Hạng mục thu thập thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ID, mật khẩu, số điện thoại nhà riêng, số di động, email, thông tin của người đại diện hợp pháp đối với trường hợp người đăng ký dưới 14 tuổi
3. Thời gian lưa giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Về nguyên tắc, sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng, thông tin cá nhân tương ứng đã ngay lập tức được xóa bỏ. Tuy nhiên, vì các lý do sau, một vài thông tin sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định.a
a) Lưu giữ thông tin theo chính sách nội bộ của Công ty
- Lưu giữ theo Chính sách quản lý Trang mua sắm và ngăn chặn giao dịch trái phép: 3 năm
b) Lưu giữ thông tin căn cứ theo Điều luật liên quan
a) Lịch sử hủy hợp đồng hoặc giao kèo
- Căn cứ: Luật Bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử
- Thời gian lưu giữ: 5 năm
b) Lịch sử thanh toán và cung cấp hàng hóa
- Căn cứ: Luật Bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử
-Thời gian lưu giữ: 5 năm
c) Lịch sử xử lý khiếu nại người tiêu dùng và tranh chấp
- Căn cứ: Luật Bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử
-Thời gian lưu giữ: 3 năm
d) Lịch sử đăng nhập
- Căn cứ: Luật Bảo vệ bí mật thông tin
-Thời gian lưu giữ: 3 tháng
※ Bạn có thể từ chối đồng ý, nhưng nếu từ chối bạn sẽ không thể gia nhập thành viên.

Đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba (Lựa chọn)

Chính sách bảo mật:

a) Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;

- Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

- Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trên website

- Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch

- Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

- Nhân viên của công ty

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMJU

Địa chỉ: Tòa nhà Repunblic Plaza 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0931546036

Email: smd2box@gmail.com


e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa


Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Đồng ý và đăng ký
Đóng